0
Twój koszyk jest pusty.

Kontrowersyjny projekt INDECT, rząd światowy i kara na watykan


KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Skrót INDECT oznacza inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim (ang. Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment). Jest to międzynarodowy projekt badawczy, finansowany przez Unię Europejską i realizowany przez 17 europejskich partnerów pod przewodnictwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Wyłaniający się hegemon, którego celem będzie totalna inwigilacja społeczeństw, robi postępy w zawrotnym tempie. Pod sztucznie wywołanym pretekstem walki z terroryzmem, poczynione są daleko idące kroki w tym celu już dziś. Niczego nieświadomi urzędnicy połykają ów projekt finansowany przez unię europejską z zadowoleniem.

 

Zaskakującym jest fakt, iż nawet w małych miejscowościach naiwni dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych ubiegają się o dotacje w tym celu. Wielu z nich ma przy tym niezłą zabawę, spędzając połowę swojego etatowego czasu przed monitorem, przeszukując sceny z każdej z kamer w celu kontroli swoich pracowników. Jednak są i tacy, którzy popadając w psychozy, w swojej naiwności daleko przekraczają swoje kompetencje, nieświadomie przysługując się przy tym, nowo powstającemu hegemonowi. Takich marionetek, którym unia europejska daje coś za darmo, rzekomo dla poprawienia bezpieczeństwa będziemy mieli co raz więcej. Nie jest to jeszcze jednak niestety ostateczny cel..(Apokalipsa Jana 13; 16-17). Pocieszeniem dla świadomych może byc zapowiedziany w Apokalipsie Jana 13; 5-8 i Księdze Daniela 7; 23-27  krótki okres (3,5 roku) władzy, ostatniej faszystowskiej dyktatury. Czas oficjalnego panowania nadchodzacego hegemona (zwanego w Biblii 13; 1-18 bestią) i związanego z nim obowiązywania faszystowsgiego projektu jeszcze się nie rozpoczął. Jest jednak w zaawansowanej fazie przygotowań.

 

 

(Fragment opisu Piotra Gałeckiego z interpretacji Księgi Daniela)

 

Czy sama Biblia także wspomina coś o owym oku? Owszem, lecz w wielu przekładach tego nie znajdziemy, gdyż tłumacze księgi proroka Zachariasza, nie bardzo wiedzieli co zrobić ze słowem "oko" w interesującym nas fragmencie i tłumaczyli je na wszelkie inne sposoby. (A może katoliccy tłumacze celowo fałszowali ten fragment dla niepoznaki??) Mowa o piątym rozdziale Zachariasza, szóstym wersecie: 

 

"Zapytałem: Co to jest? Odpowiedział: Zbliża się dzban. I dodał: To zresztą można zobaczyć w każdym zakątku świata." (Biblia Tysiąclecia)

"Wtedy zapytałem: Co to jest? A on odpowiedział: To, co wychodzi, to jest efa. I dodał: Taka jest ich wina w całym kraju." (Biblia Warszawska, tzw. brytyjka)

"I rzekłem: Cóż jest? A on odpowiedział: To jest efa wychodzące. Potem rzekł: Toć jest oko ich przypatrujące się wszystkiej ziemi." (Biblia Gdańska)

Tylko Biblia Gdańska podaje w tym fragmencie dosłowny przekład z hebrajskiego, gdyż użyte tu słowo UJN (ajin - nr Stronga 5869) oznacza właśnie "oko" a czasami "fontannę, źródło". Czym jest to oko, o którym mówi prorok?

Skąd wiadomo, że okiem tym jest sam antymesjasz czy diabeł? Zachariasz mówi o Mesjaszu jako o kamieniu, na którym znajduje się siedem oczu (Zach 3:9) - oczu Boga przypatrujących się całej ziemi (Zach 4:10). Symbolizują one wszechwiedzę i wszechobecność tak Boga Ojca jak i zmartwychwstałego Mesjasza, który po swym przemienieniu i uwielbieniu otrzymał na powrót wszelką mądrość i potęgę i moc (Ap 5:12). Antymesjasz czy diabeł, który pragnie być równy i podobny Bogu Najwyższemu także będzie dążył do tego, by wiedzieć wszystko i o wszystkich. Dlatego też wprowadzi powszechny system monitoringu za pomocą internetu, kamer naziemnych, satelitarnych, wszelkiego rodzaju czujników a na sam koniec "zaobrączkuje" jak bydło nieświadomych mieszkańców Ziemi - oporni staną się niewolnikami, więźniami lub... trupami. Owo rzekomo wszechwiedzące i wszechwidzące oko jest właśnie symbolem ostatniej nacechowanej totalną kontrolą włądzy. Ale jak widzimy także i watykan próbował przyswoić sobie, miejmy nadzieje tylko symbolicznie owe oko.

 

 

Jednodolarówka amerykańska.

KLIKNIJ POWIĘKSZ
KLIKNIJ POWIĘKSZ

Oko ...  jako symbol Boga w kościele katolickim?

 

Dlaczego nad ołtarzem w kościołach katolickich od XVII wieku jest symbol oka w trójkącie. Ten sam symbol czci również masoneria. Czy to oznacza że kościół czci szatana jako boga? Ten sam symbol czczą Iluminaci. Znak ma swoje źródło w „mitologii egipskiej”. Obecnie sprzedawane amulety z OKIEM są reklamowane jako talizmany. Chrześcijaństwo przyjęło ten znak jako znak Opatrzności Bożej, czyż by? Możemy go spotkać w kościołach, jest też na obwolucie Biblii Tysiąclecia. Ten sam znak przyjęli 18-wieczni wolnomularze i masoni. Sataniści drugiej połowy XX wieku... Okazuje się iż, wspólnym mianownikiem używania tego znaku jest interpretacja jako oka, które wszystko widzi.

Biblia Tyśiąclecia cieszy się bardzo dobrą reputacją tłumaczenia.

Jednak znak znajdujący się na jej okładce może zniechęcac uświadomionych w tym temacie ludzi. Nie ma obaw, można śmiało kożystac. Wiarygodnośc Biblii jest w pełni potwierdzona przez Rabinów Mesjańskich. Fak obecności znaku oka ... zapewne ma miejsce tylko i wyłacznie dlatego, że tzw. Biblia Tysiąclecia jest w większości tłumaczona przez katolickich księży i zakonników. Otwierając Biblię można na samym początku dostrzec nazwiska autorów tłumaczeń i redaktorów wydania, z oficjalnym zatwierdzeniem zwierzchników kościołą katolickiego.  Jak wiemy, kościołem katolickim rządzi masoneria watykańska, stąd przejęte przez masonów z egipskiej mitologii znaki na Biblii i nad ołtarzami w katolickich buowlach.

Jednorazowa budowla, a widzimy jak ważny jest dla kościoła katolickiego ów symbol oznaczony strzałką.

KLIKNIJ POWIĘKSZ
KLIKNIJ POWIĘKSZ

 

 

KLIKNIJ POWIĘKSZ
KLIKNIJ POWIĘKSZ
KLIKNIJ POWIĘKSZ
KLIKNIJ POWIĘKSZ
KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Biblia zapowiada karę Boga na watykanie za jego grzechy głównie bezprawie.

 

Pierwszy raz w ONZ mamy do czynienia z jawnym atakiem na watykan. Jest to wydarzenie bez precedensu, jakie nie miało miejsca nigdy wcześniej. Mamy tu do czynienie z dwoma ścierającymi się siłami, masonerii i tzw. wielkiego wschodu Francji reprezentowanego niejawnie w Brukseli przez obecną elitę globalistów działającą jawnie pod nazwą unia europejskia, nie od dziś wiadomo dążącej do ustanowienia rządu ogólnoświatowego. Wychodzące od pewnego czasu skandale księży i biskupów są celowym działaniem tej elity, co staje się co raz bardziej dostrzegalne w kontrolowanych przez ową elitę mediach. Obecna dyskryminacja chrześcijaństwa na świecie i promowanie lewicowych poglądów jest już zaawansowanym przygotowaniem do wprowadzenia tzw. nowego porządku świata opartego na (jak przepowiada Apokalipsa Jana) ogólnoświatowym rządzie rządzonym przez dziesięciu królów. W planie tej elity jak można zauważyć nie ma miejsca na taką instytucję jak kościół katolicki. Przepowiada to również Biblia, że bestia (ogólnoświatowy rząd lub jakiś charyzmatyczny przywódca) oraz owych 10 królów będą nienawidzić nierządnicy (watykanu) i sprawią ze będzie ogołocona i spustoszona.


Ap. 17:16-18
A dziesięć rogów, które widziałeś,
i Bestia -
ci nienawidzić będą Nierządnicy
i sprawią, że będzie spustoszona i naga,
i będą jedli jej ciało,
i spalą ją ogniem9,
17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł,
i to jeden zamysł wykonali -
i dali Bestii królewską swą władzę,
aż Boże słowa się spełnią10.
18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto,
mające władzę królewską nad królami ziemi».


Kiedy czas zniszczenia Watykanu nastąpi będą to już ostatnie chwile czasów pogańskich przed powrotem Mesjasza i ustanowieniem przez Niego 1000 letniego Królestwa opartego na Prawie Tory. Pismo święte przestrzega przed plagami jakie spadną na Watykan i nakazuje niezwłoczne opuszczenie pogańskiego chrześcijaństwa.


Nakaz ucieczki Ap. 18:4-6

 

4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Wydarzenie bez precedensu: watykan tłumaczył się przed komitetem ONZ ds. praw dziecka z przeciwdziałania pedofilii wśród księży

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Tymczasem wydarzenie z listopada 2014 pokazuje coś zupełnie odwrotnego.

 

Kiedy watykański przywódca gani unię europejską a mimo to wszyscy parlamentarzyści niemalże bez wyjątku bija brawo, można odnieść wrażenie, iż to rzeczywiście watykan kontroluje unię europejską o czym też mówi 12 odcinkowy film po niżej . Jednak po treści przemówienia po mimo licznych owacji można wywnioskować, że dotychczasowa władza watykanu nad królami ziemi dobiega jednak końca, a wystąpienie w parlamęcie można zaliczyć jako swoisty akt bezradności, przyjmowany z zadowoleniem przez lewicowe elity.

Film - imperium rzymskie rządzi do dziś

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

To wydarzenie równierz może potwierdzać tezę iż watykan ma władzę nad królami ziemi.

Lecz czy obecny prezydent USA jest oby napewno pod włądzą watykanu,

czy jak to jest określone w tytule poniższego filmu koniem trojańskim Arabii Saudyjskiej?

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Nowy „kalif” grozi podbojem Rzymu...

 

Czy to islam będzie wykonawcą wyroku samego Boga na wielkiej nierzadnicy watykanie? (Apokalipsa Jana 17, 18)

Biblia podaje, iż to włąśnie kraje muzułmańskie będą głównym agresorem w czasie ostatniego przed Powrotem Mesjasza najazdu na Israel, ale czy będą główną siłą polityczną czyli bestią z opisów Biblijnych czy jedynie narzędziem w rękach innych włądz okaże się juz w bardzo bliskiej przyszłości.