0
Twój koszyk jest pusty.

POTOMSTWO ISRAELA (JAKUBA) - NARODEM WYBRANYM PRZEZ BOGA


 

 

שַׁבָּת

(SZABAT)

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ

(ZAHOR ET JOM HA'SZABAT LEKADESZO)

PAMIĘTAJ O DNIU SZABATU ABY GO UŚWIĘCIĆ

 OD WIECZORA 22.9.2023 - DO WIECZORA 23.9.2023

 

KSIĘGA WYJŚCIA 20

 8 Pamiętaj o dniu Szabatu, aby Go uświęcić. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest Szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w Dniu Tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś Dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan Dzień Sobotni i uznał Go za Święty.

 

LIST DO HEBRAJCZYKÓW 4

 9 A zatem pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu Bożego. 10 Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. 11 Spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa.

 

יוֹם תְּרוּעָה

(JOM TERUA'H)

DZIEŃ TRĄBIENIA

רֹאשׁ חֹדֶשׁ

(ROSZ CHODESZ)

ŚWIĘTO NOWIU KSIĘŻYCA

OD WIECZORA 16.9.2023 - DO WIECZORA 17.9.2023

 

KSIĘGA RODZAJU 1

14 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; 

 

PSALM 104

19 Tyś stworzył księżyc, aby czas odmierzał; słońce zna swój zachód.

 

יוֹם כִּפּוּר 

(JOM KIPUR)

DZIEŃ PRZEBŁAGANIA

OD WIECZORA 25.9.2023 - DO WIECZORA 26.9.2023

 

KSIĘGA KAPŁAŃSKA 23

 

26 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 27 «Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. 28 W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. 29 Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. 30 Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. 31 Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. 32 Będzie to dla was uroczysty Szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz Szabat».

 

סֻכּוֹת

(SUKOT)

ŚWIĘTO NAMIOTÓW

1 DZIEŃ - OD WIECZORA 30.9.2023 - DO WIECZORA 1.10.2023

8 DZIEŃ - OD WIECZORA 7.10.2023 - DO WIECZORA 8.10.2023 

 

KSIĘGA KAPŁAŃSKA 23

 

33 Po czym Pan powiedział do Mojżesza: 34 «Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. 35 Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. 36 Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy.
37 To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone, 38 niezależnie od szabatów Pana, niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla Pana. 39 Tak więc piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia także uroczysty szabat. 40 Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni. 41 Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. 42 Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach, 43 aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!» 44 Mojżesz ogłosił Izraelitom o czasach świętych dla Pana.

 

 

 

 

 

 

Jeremiasz 23

7 Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, 8 lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił "pokolenia DOMU ISRAELA z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył", tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi.

Psalm 118:1-2, 22-23.

  1 HALLELUJAH. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego Łaska trwa na wieki. 2 Niech DOM ISRAELA głosi«Jego Łaska na wieki». 22 Kamień odrzucony przez budujących (MESJASZ JEHOSZUA ZWANY JEZUSEM) stał się kamieniem węgielnym. 23 Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. 16 Prawica Pańska wzniesiona wysoko, Prawica Pańska moc okazuje. 17 Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana.

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Apokalipsa Johanana (Jana) 7:1-8

1 Potem ujrzałem czterech aniołów
stojących na czterech narożnikach ziemi,
powstrzymujących cztery wiatry ziemi,
aby wiatr nie wiał po ziemi
ani po morzu, ani na żadne drzewo.
2 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca,
mającego pieczęć Boga żywego.
Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów,
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
3 "Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom,
aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego".
4 I usłyszałem liczbę opieczętowanych:
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych
ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
5 z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy,
z pokolenia Gada dwanaście tysięcy,
6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy,
z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy,
z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy,
7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy,
z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy,
z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy,
8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy,
z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy,
z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Ezekiel 37:15-23

JECHUDA (ŻYDZI) I DOM ISRAELA (EFRAIM) UTWORZĄ JEDNO KRÓLESTWO

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

JEREMIASZ 23:1-8

ZASYMILOWANY ISRAEL (KRÓLESTWO PÓŁNOCNE) WKRÓTCE POWRÓCI DO SWOJEJ ZIEMI - ZAPOWIEDŹ POWROTU I ZBAWIENIA W CZASACH MESJAŃSKICH

Izajasz 41:8-16

BÓG JEST Z ISRAELEM

Izajasz 43:1-7

WYZWOLENIE ISRAELA

Izajasz 51:14-16

WYBAWIENIE

Jeremiasz 33:14-26

OBIETNICE PAŃSKIE DLA JUDY,  DOMU ISRAELA I DYNASTII DAWIDOWEJ

Ezechiel 37:1-14

OPIS FIZYCZNEGO WSKRZESZENIA UMARŁYCH NA POCZĄTKU TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA MESJAŃSKIEGO

Ezechiel 37:15-28

DOM JUDY (NAWRÓCENI ŻYDZI DO MESJASZA) I DOM ISRAELA (NAWRÓCENI CHRZEŚCIJANIE DO TORY) UTWORZĄ JEDNO KRÓLESTWO

Ozeasz 14:2-10

PRAWDZIWE NAWRÓCENIE ISRAELA

Joel 3:1-2

CZASY OSTATECZNE: SĄD I ZBAWIENIE

Joel 3:3-5

ZNAKI NASTANIA DNIA PAŃSKIEGO

Joel 4:1-21

SĄD NAD NARODAMI

Amos 5:16-20

DZIEŃ PAŃSKI

Amos 9:11-15

PRZEPOWIEDNIE ODNOWY MESJAŃSKIEJ

Abdiasz 1:15

DZIEŃ PAŃSKI

Abdiasz 1:16-18

SĄD NAD NARODAMI I TRIUMF ISRAELA

Micheasz 5:12-13

ZGROMADZENIE CAŁEGO ISRAELA

Micheasz 7:11-20

ODNOWIENIE ISRAELA I HAŃBA NIEPRZYJACIÓŁ

ZACHARIASZ 14:1-21

OSTATNIA WOJNA I ZWYCIĘSTWO PANA

ZACHARIASZ 12:1-14

OSTATNIA WOJNA I NAWRÓCENIE DOMU JUDY (ŻYDÓW) DO MESJASZA JESZUY ZWANEGO JEZUSEM