ISIS wykonała pierwszy krok, by zdobyć Rzym: Plac watykański placem masakry chrześcijan?


KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

APOKALIPSA ŚW. JANA 18:4 LUDU MÓJ WYJDŹCIE Z NIEJ, BYŚCIE NIE MIELI UDZIAŁU W JEJ GRZECHACH I ŻADNEJ Z JEJ PLAG NIE PONIEŚLI.