WOJNA GOGA I MAGOGA CO RAZ BLIŻEJ


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

38 rozdział księgi Ezekiela opisuje ostatnią wojnę przed powrotem Mesjasza Jechoszuy zwanego Jezusem, który sam będzie walczył w tej wojnie i odniesie wielkie spektakularne zwycięstwo, upokarzając wszystkich wrogów Israela na oczach całego świata.

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Według większości interpretacji głównym najeźdźcą w tej wojnie ma być Rosja. Towarzyszące jej kraje to Iran, Libia, prawdopodobnie też Sudan, Etiopia i Turcja. Inne kraje będą neutralne, lub będą tylko formalnie protestować przeciwko najazdowi na Państwo Żydowskie. Wśród nich plemiona Sheba i Dedan, w obecnych czasach znane jako Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz handlarze Tarszisz, których identyfikuje się jako Anglię. Od 2014 roku sytuacja geopolityczna świata zaczyna co raz szybciej zmierzać do wypełnienia tego słynnego proroctwa.

Głównym powodem najazdu ma być bogactwo Żydów. I tu zaczyna się robić interesująco. Na krótko po odkryciu wielkich złóż ropy i gazu w Israelu, wojska rosyjskie nagle znalazły się w Syrii. Teraz mamy rok 2022 i wojnę na Ukrainie sprowokowaną przez zachód. Jest to wojna zachodu głównie USA z Rosją rękoma Ukraińców w celu osłabienia Rosji i dobrania się od zachodniej strony do Chin, głównego wroga USA i pretendenta do hegemona światowego. Najlepszym rozwiązaniem było by dla USA wywołanie gospodarczej zapaści Rosji, obalenie Putina rękoma Rosjan i zamontowanie marionetkowego rządu pod pretekstem zaprowadzenia tzw. demokracji, tak jak to wcześniej zrobiono na Ukrainie. Głównym jednak powodem jaki może sprowokować Rosję do najazdu na Państwo Żydowskie może być nałożenie embarga na gaz i ropę z Rosji i zapowiadana już kilka lat temu budowa rurociągu z Isralela do Europy. Rosja w obronie swoich interesów za wszelką cenę będzie z pewnością chciała zablokować takie posunięcia w sposób dla niej naturalny, czyli agresją militarną, co już poczyniłą interwencją w Syrii dając zachodniemu światu sygnał.

Zanim jednak dojdzie do takiej wojny co jest pewne, że takowa nastąpi, Rosja może zechcieć w inny sposób zapewnić sobie sprzedaż gazu Europie, po przez zajęcie terytoriów przez które przechodzą rurociągi gazpromu. Czyli między innymi przez Ukrainę i Polskę, która przy pomocy USA skutecznie blokuje nowy rurociąg nord stream 2. Wydaje się że, takie posunięcie najbardziej odpowiadało by Rosji, być może i Niemcom, ale czy obawa przed wojną z NATO jest w stanie powstrzymać Rosję?

Tego nie wiemy ale pewne jest to, że do wojny opisanej przez Proroka Ezekiela dojdzie i co raz więcej zdarzeń na świecie wskazuje, że jest ona możliwa w bardzo bliskiej przyszłości. Nigdy wcześniej na świecie nie było tak klarownej sytuacji do wypełnienia się tego Proroctwa. Przyjaźń Rosji z Iranem i z innymi krajami muzułmańskimi także tego dowodzi. Wiele innych proroctw nie tylko to odnosi się do tej wojny. M.in. W Apokalipsie Jana mamy opis trzech ropuch nieczystych nawołujących do najazdu na Żydów.

Apokalipsa 16: "13. I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; 14. a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga."


Jak widzimy gog główny przywódca zechce utworzyć koalicję państw z którymi najedzie na Żydów.

Słowa proroctwa brzmią następująco:

 

„Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą. Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram – by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi. Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu? Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami”. (Księga Ezechiela 38:1-16)

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach i śmiało możemy powiedzieć, że są to czasy ostateczne. Czyli czasy, w których zakończą się rządy tego świata i nastanie Tysiącletnie Królestwo pod przywództwem Mesjasza Jeszuy zwanego Jezusem. Dzieje świata mamy dokładnie opisane w Księdze Daniela. Słynny sen króla Nabuchodonozora przedstawiający cztery imperia światowe panujące do czasu nastania Królestwa Bożego. A stopy prawdopodobnie symbolizujące ONZ jako kontynuacja czwartego a w zasadzie piątego, utworzonego na podbudowie prawa rzymskiego, okrreślane cywilizacją łacińską. Jednak 13 rozdział Apokalipsy ostatecznie identyfikuje i bardziej precyzuje ostatnie imperium jako zlepek mocarstw pod przywódstwem starożytnych duchów babilonu (paszcza lwa) odpowiednik - USA, medopersji (łapy niedźwiedzia) Rosja/Iran, i pantery (Grecji) Unia Europejska, smok Chiny lub sam diabeł i które to będzie władać ostatnie 3 i pół roku przed powrotem Mesjasza. A więc módlmyy się o To Królestwo Mesjaszowe i Boże, aby nastało jak najszybciej.


.. przyjdź Królestwo Twoje..


Daniel wytłumaczył sen, mówiąc:

 

„Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się (był odcięty) od góry kamień, uderzył w ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.
„Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
„Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi: Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę [wtedy to pogańskie królestwa albo istniejące zwierzchności zostały postanowione przez Boga], w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,
„Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche”.

To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.

 W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze,  jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne».

Według obserwacji sytuacji geopolitycznej świata, wypełnienie wymienionych  proroctw może być kwestią zaledwie kilku lat. Ale bez obaw, końca świata nie będzie. Koniec nastąpi ale jedynie świata jaki znamy. Nastanie nowa era pokoju i dobrobytu. Ludzie zmartwychwstaną i będą doprowadzani do nieśmiertelności. Obawiać się mogą jedynie przeciwnicy prawa Bożego zwanego Torą. A z Ewangelii wiemy, że Mesjasz będzie rządził żelazną rózgą a z treści Proroctw wiemy, że narody które nie zechcą być posłuszne, będą wyniszczone. Jedyne rozsądne wyjście dla mądrego człowieka jest posłuszeństwo Boskiemu Prawu. Bo jak mówi Pismo, największa mądrość to bojaźń Boża. 

 

Apokalipsa 19:11 Potem ujrzałem niebo otwarte:
a oto - biały koń,
a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,
oto sprawiedliwie sądzi i walczy.
12 Oczy Jego jak płomień ognia,
a wiele diademów na Jego głowie.
Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego.
13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną,
a imię Jego nazwano: Słowo Boga.
14 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach -
wszyscy odziani w biały, czysty bisior.
15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz,
by nim uderzyć narody:
On paść je będzie rózgą żelazną
i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga8.
16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:
KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.