TO NIE KOLUMB ODKRYŁ AMERYKĘ ALE ISRAELICI


W Nowym Meksyku znaleziono kamień wyrzeźbiony z 10 przykazaniami. Znaleziono go w 1933 roku. Następnie rozpoczyna się starcie wydziałów naukowych: badacze ustalają wiek kamienia na 500-2000 lat, a językoznawcy radośnie wydają werdykt: „napisy wykonane są po hebrajsku”. Geolodzy twierdzą, że kamienia nie można było przynieść z zewnątrz. Zakładanie, że przewoźnik hebrajski przybył do Ameryki przedkolumbijskiej oznacza obalić wersję odkrycia Ameryki przez Kolumba i przypisać ją Israelitom.