Tablica miar, wag i monet wzmiankowanych w Biblii


 

Wskutek przenikających się wpływów hebrajskich, egipskich, mezopotamskich itd., podane jednostki wagowe, objętościowe i długości są wartościami uśrednionymi. Zastosowane skróty: NT - nowotestamentowy, ST - starotestamentowy, zł. - złoty, sr. - srebrny.

 

MIARY DŁUGOŚCI:

mila = 1000 pełnych kroków 1,48 km
stadion 183-185 m
sążeń 1,8 m
trzcina/pręt = 6 łokci ST 2,7 - 3,1 m
łokieć ST (król.) = łokieć ST + dłoń 52 cm
łokieć ST = 6 dłoni 44,5 cm
łokieć NT = 1/2 łokcia ST = 3 dłonie 42-48 cm
piędź = 4 palce 22,5 cm
dłoń 7,5 cm
palec 1,85 cm

 

MIARY OBJĘTOŚCI:

chomer / korzec = 2 leteki = 10 ef 220 l
letek = 1/2 chomera = 5 ef 110 l
efa / bat = 6 hinów = 10 omerów 22 l
korzec NT 7,5-8,5 l
hin = 12 logów 3,6 l
omer (gomer) = 1/10 efy 2,2 l
choiniks (miarka) tylko w Obj. Jana 6,6 1,3 l
kab 1,2 l
log 0,35 l

 

WAGI:

talent = 60 min = 3000 sykli 34,5 kg
talent NT 26-36 kg
mina = 50 sykli = 100 beka = 1000 gera 572 g
funt NT 327,5 g
sykl = 2 beka = 20 gera 11,4 g
beka (sykl świątynny) = 1/2 sykla = 10 gera 5,7 g
gera 0,57 g

 

MONETY:

assarion / as moneta rzymska = 1/16 denara zob. Mat 10,29
darejki zł. monety perskie (8,3 g) zob. Ezd 8,27
denar sr. moneta rzymska = 16 assarionom = 1/4 sykla
(równowartość dniówki robotnika) równy drachmie
drachma sr. lub zł. moneta grecka równa denarowi
mina sr. lub zł. moneta grecka = 100 drachmom zob. Łk 19,13
srebrnik sr. moneta o wadze = syklowi zob. Jer 32,9
stater moneta rzymska = 4 denarom = syklowi zob. Mat 17,27
sykl moneta żydowska = staterowi = 4 denarom zob. 2 Król 15,20
talent sr. lub zł. moneta grecka = 60 minom = 6000 drachm zob. Mat 25,15